Vážení vyučující,
předkládaná učebnice si klade za cíl poskytnout základní nástroj pro kvalitní vedení výuky informatiky a základů digitální kompetence žáků 1. stupně ZŠ.

Na přání vyučujících byly kromě nové informatiky do učebnice zařazeny i postupy pro osvojení základů digitální kompetence, např. ovládání stolního počítače a aplikací pro psaní a malování, zohledněna byla také problematika bezpečného chování na internetu včetně sociálních sítí, aby žáci znali základní rizika ještě před tím, než sociální sítě začnou používat. Tam, kde to situace na škole umožňuje, je vhodné osvojování těchto dovedností zařadit v rámci široké palety vyučovacích předmětů. Na učebnici bude navazovat druhý díl doporučený pro 5. ročník.


Učebnici jsme nepojali jako výkladovou, ale motivační:

1. Kde je to vhodné, žák nejprve dostane zadaný praktický a dostatečně obtížný úkol.

2. Žák si uvědomí, co ke splnění úkolu již umí, a pravděpodobně zjistí, že k úplnému vyřešení úkolu jeho dosavadní dovednosti nestačí.

3. Tím je motivován k získání nových dovedností, s čímž mu mohou pomoci uvedené vzorové postupy. Má však možnost přijít s vlastním řešením nebo řešením dle pokynů vyučujících, která nejsou v učebnicích zmíněná.

4. S pomocí jednoduchých kontrolních úkolů (pod ikonou Žárovka) si žák může ověřit, zda danou dílčí dovednost v základu získal.

5. Objevování je zařazeno v úkolech „s vědcem“, které mají žáky vést ke zjišťování a k vyzkoušení dalších možností, tedy k experimentování.

Pro vyučující jsme k tomu připravili následující infografiku: